02-11-2009

Mennesker er ikke modstandere af forandringer. Men vi er modstandere af tab! Og da enhver forandring for de fleste indebærer et tab af en eller anden karakter, er det en naturlig ting at være ked af det man mister i forbindelse med en forandring. Det er vigtigt at ledelsen i organisationer er opmærksomme på at tristhed og at være ked af det ikke er modstand mod forandring, men en naturlig del af enhver forandring.